Ingyenesen letölthető szerződésminták, sablonok

Fizetési felszólítás sablon - céges

A fizetési felszólítás tartalma nem kötött, de vannak olyan tartalmi elemei, amelyeknek feltétlenül szerepelnie kell minden felszólításban, mert azok nélkül a cél elérése kétségessé válik. A tartalmi elemek között feltétlenül legyen benne a felszólításban a hitelező, és az adós neve, címe, elérhetőségek, ha van az ügyiratszám, vagy a tartozás pontos megnevezése.

Fizetési felszólítás sablon - magánszemély

A magánszemélyeknek is kiemelt problémája a követeléseik érvényesítése, tehát az adós magánszemély vagy cég fizetésre történő rászorítása. Sajnos a jelenség a magánszemélyek ügyei esetén is elterjedt.

Gépjármű kölcsönadási szerződés

Gépjármű kölcsönadási szerződésben a szerződő felek a kölcsönadó és a kölcsönbe vevő. Jellemzően autót, motort, buszt, teherkocsit szokás kölcsönadni. A szerződés alapján a kölcsönadó ellenszolgáltatás nélkül időlegesen használatba adja a kölcsönvevőnek gépjárművét.

Gépjármű bérleti szerződés

Gépjármű bérleti szerződésben a szerződő felek a bérbe adó és a bérbe vevő. Jellemzően autót, motort, buszt, teherkocsit szokás bérelni. A bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni.

Lakásbérleti szerződésminta

A lakásbérleti szerződésben a szerződő felek a bérbe adó és a bérlő. Bizonyára talákozott már bérleti szerződéssel, például amikor bérbe veszünk egy lakást, irodát...

Megbízási szerződésminta

Megbízási szerződést a feleknek akkor kötnik, mikor a Megbízó egy ügy ellátásával bízza meg a Megbízottat, ami nem feltétlenül jár eredménnyel. A legfontosabb ismérve a megbízási szerződésnek a gondosságra törekvés. A Megbízási szerződés az üzleti élet egyik leggyakrabban előforduló tipikus szerződése.

Munkaköri leírás sablon

A munkaköri leírásban a munkáltató meghatározza a munkavállaló feladatkörét. A munkavállalótól az itt meghatározott feladatok kérhetők számon, ezek alapján vonható felelősségre.

Munkatörvénykönyve - munkaszerződés minta

A munkaszerződés tartalmazza a munkaadó és a munkavállaló adatait, a munkavégzés időtartamát, mely lehet határozott vagy határozatlan idejű, a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt, a munkavállaló munkakörét, a közvetlen felettest, valamint az alapbért.

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

A műszaki átadás-átvételi eljárás az építőiparban a kivitelezés utolsó műszaki és pénzügyi fázisa, amelynek során az építési fővállalkozó (más nevén a generálkivitelező) írásban nyilatkozik, hogy a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint az építési munkákat befejezte.

Vállakozói szerződésminta

A vállalkozói szerződésben a szerződő felek: Vállalkozó, és a Megrendelő. A vállalkozó mindig valamiféle eredmény elérésére, létrehozására vállalkozik. Ebben külömbözik a megbízási szerződéstől, ahol nem az eredmény a fontos, hanem a megbízás, az ügy gondos ellátása, ezért hívják a jogászok a vállalkozási szerződést eredménykötelemnek, míg a megbízási szerződést gondossági kötelemnek.